Fizioterapiya və Reabilitasiya

Bölmə Həkimləri

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Memorial Ankara Xəstəxanası

Memorial Antaliya Xəstəxanası

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası

Memorial Dicle Xəstəxanası