Professor Dr. Engin ÇAKAR

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Fizioterapiya və Reabilitasiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Robot Reabilitasiyası Mərkəzi

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28