Professor Dr. Piraye OFLAZER

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Nevroloqiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Əzələ Xəstəlikləri

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28