Doc.Dr. Ahmet DEMİR

Memorial Bolnica Ankara

Pedijatrija

Memorial Bolnica Ankara

Centar za Dječiju Onkologiju

Memorial Bolnica Ankara

Jedinica za transplantaciju koštane srži za djecu

Broj Telefona

+90 212 444 7 888