Op.Dr. Nesimi MECİT

Memorial Bolnica Şişli

Centar za transplantaciju jetre

Memorial Bolnica Şişli

Opšta Hirurgija

Memorial Bolnica Şişli

Transplantacija Organa

Broj Telefona

+90 212 444 7 888