Doc.Dr. Turan KANMAZ

Memorial Bolnica Şişli

Centar za transplantaciju jetre

Memorial Bolnica Şişli

Transplantacija Organa

Memorial Bolnica Şişli

Dječija Hirurgija

Broj Telefona

+90 212 444 7 888