Doc.Dr. Yakup KRESPİ

Memorial Bolnica Şişli

Neurologija

Memorial Bolnica Şişli

Moždani Udar Rehabilitacija i Istraživački Centar

Memorial Bolnica Şişli

Program za Zdravstvenu Zaštitu Mozga

Memorial Bolnica Ataşehir

Neurologija

Broj Telefona

+90 212 444 7 888