Prof. Dr. Ahmet Ersan ERSOY

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Diş Hekimi
2015 - Halen, Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı
2010 - 2015, Ankara/Türkiye

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hekimi Fakültesi Kurucu Dekanlığı
2007 - 2010, Lefkoşa/Kıbrıs

Eğitim

BERLİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Oral İmplantoloji, Estetik Diş Hekimliği
1989 , Berlin/Almanya

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Protetik DişTedavisi Doktora
1983 - 1988 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hekimliği Eğitimi
1978 - 1982 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası dergilerde yayınlanmış 20 adet bilimsel araştırma makalesi
 • Ulusal dergilerde yayınlanmış 28 adet bilimsel araştırma makalesi
 • Türkçe yayınlanmış 2 kitap
 • Uluslararası toplantılarda 33 konferans
 • Ulusal ve uluslar arası kongrelerde 46 adet bildiri
 • Ersoy AE : Dental implantların materyal ve dizayn şekilleri: Dent, 2-1985
 • Yurdukoru B., Ersoy AE.: Köprü protezi taşıyan hastaların motivasyonu. Oral 2: 23, 13-15, 1986
 • Kedici PS., Ersoy AE.: An alternate endodontic approach to periapical pathosis. Oral Surg, 64(6): 742-746, 1987
 • Tunçel M., Ersoy AE., Yurdukoru B.: Sabit protez alaşımlarının döküm öncesi ve sonrası polarizasyon eğrilerinin incelenmesi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 255-259, 1989
 • Ersoy AE., Berksun S., Öztaş D.D.,  Eskitaşçıoğlu G.: Üç farklı Ni-Cr alaşımı porselen bağlantısının makaslama dirençlerinin incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 249-252, 1989
 • Ersoy AE., Üçtaşlı S.: Teleskop tutuculu hareketli bölümlü protez: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 261-264, 1989
 • Zaimoğlu A., Ersoy AE., Yurdukoru B.: Köprü protezi uygulamalarında gövde-mukoza ilişkisinin klinik ve histopatolojik incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 419-424, 1989
 • Durutürk L., Çetiner S., Ersoy AE.: Estetik problemli dişlerin tedavisinde konservatif yaklaşımlar: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 511-517, 1989
 • Ersoy AE., Çetiner S., Koçak F.: Post-core uygulamalarında core materyali olarak kullanıldığında cam cermet simanların basınç dayançlarının karşılaştırmalı incelenmesi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 413-417, 1989
 • Ersoy AE., Çetiner S.: Tetrasiklin renkleşmeli dişlerin tedavisinde ağartma yöntemi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(2):161-164, 1990
 • Yaman Z., Kişnişçi RŞ., Ersoy AE.: Skin grafting vestibuloplasty: Abstr. No:32, The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1993 İstanbul, Türkiye
 • Yaman Z., Kişnişçi RŞ., Ersoy AE.:  Mandibuler Deri Greftleme Vestibuloplastisi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 21(3): 207-211, 1994
 • Eskitaşçıoğlu G., Ersoy AE., Karaağaçlıoğlu L., Hasanreisoğlu U., Zaimoğlu A.: Investigation of the Stress Occuring in Different Implant Applications: Part I ; Compressive and Tensile Stresses, Abstr. No:69,  The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye
 • Eskitaşçıoğlu G., Ersoy AE., Karaağaçlıoğlu L., Hasanreisoğlu U., Zaimoğlu A.: Investigation of the Stresses Occuring in Different Implant Applications: Part II ; Sharing Stresses and Displacements, Abstr. No: 70,   The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye
 • Ersoy AE., Özden AN.,., Kişnişçi RŞ.: Clinical Aspects of Temporomandibular Disorders: Abstr. No:77,  Turk J Med Sci, 30 (2000) 77-81 The Proceedings of the European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye
 • Ersoy AE., Eskitaşçıoğlu G., Zaimoğlu A.: Stress Analysis of Different Design of Titanium Implants in Different Qualified Osseous Structure: I. International Symposium on Dental Technology and Materials. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği  Fakültesi Yayınlarından, Sayı: 18, Ankara 1995
 • Ersoy AE.: Temporomandibuler rahatsızlıkların tedavisinde okluzal splintler: TDBD, Sayı: 27, Mayıs 1995
 • Ersoy AE., Çetiner S., Okşak G., Ölmez H : Çocuklarda protetik tedavi yaklaşımları. Pedodonti Klinik – Araştırma Dergisi, Ekim 1995
 • Ersoy AE.: Temporomandibuler rahatsızlıkların tedavisinde okluzal rehabilitasyon uygulamaları. Türkiye Klinikleri Diş Hek. Bil. Derg., 2:57, 1996
 • Akaltan F., Ersoy AE.: Fabrikasyon post-core uygulamalarında post başı tasarımının core materyallerinin baskı dayanıklılığına etkisi. Türkiye Klinikleri Diş Hek. Bil. Derg. 1997
 • Ersoy AE, İçten O, Kişnişçi RŞ, Sayan NB, Özgey S : Oral rehabilitasyona değişik implant sistemleri ile klinik yaklaşımların değerlendirilmesi. Akademik Dental, 1 (3): 93-99, 1999
 • Özden AN., Ersoy AE., Kişnişçi RŞ.: Clinical Aspects of Temporomandibular Disorders. Turk J Med Sci, 30 (2000) 77-81
 • Ersoy AE.: Sabit protezlerde ağrı ve nedenleri. Diş Hekimliğinde Ağrı. TDB Yayını. Ankara (2002) 205-215
 • Ersoy AE.: Protetik restoratif alaşımlar. TDBD. 71 ÖZEL SAYI. Kasım 2002
 • Özer L, Karasu H, Aras K, Tokman B, Ersoy E: Dentin dysplasia type I; Report of atypical cases in the permanent and mixed dentition, Oral Surg Oral med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 98:85-90,2004
 • Ozer L, Çetiner S, Ersoy E: Regional odontodysplsia: Report of a case, J Clin Pediatr Dent 29(1):45-48,2004
 • Özçelik TB, Ersoy AE: Temporomandibular Joint Clicking Noises Caused by a Multinocular Bone Cyst: A Case Report. J Contemp Dent Prac July; ( 7 ) 3: 099-105, 2006
 • Ersoy AE, Ellialtı D, Investigation of the implant supported prosthetic applications upon the bone growth and development period of children and adolescents: A biometric and radiographic pilot study in growing pigs.Implant Dentistry, 15 ( 4 ): 412-417,2006
 • Yılmaz B, Ozan O, Karaağaçlıoğlu L, Ersoy AE; A prosthetic treatment approach for a cherubism patient: A clinical report. 96:5, 313-316,2006
 • Ersoy AE, Ozan O, Planning of 3 Dimensional CT Based Implantology, Dentalmedia Journal, March, 2006
 • Ersoy AE, Ozan O: Oral implantoloji öncesi güncel radyolojik yaklaşımların değerlendirilmesi. Dentalmedya Dergisi,16:38-42, 2006
 • Özçelik TB, Ersoy AE The Investigation Of Implant-Tooth Supported Fixed Prosthesis Designs With Two Different Stress Analysis Methods: An in vitro Study, J Prosthodont 2007;16:107-116
 • Ersoy AE, Türkyılmaz I, Ozan O, Mc Glumphy EA, reliability of implant placement with stereolithografic surgical guides generated from computed tomography; clinical data from 94 implants. J of Periodontology, 79(8):1339-45, 2008
 • Türkyılmaz I, Ozan O, Yılmaz B, Ersoy AE, Determination of bone quality of 372 implant recipient sites using Hounsfield unit from computerized tomography: a clinical study. Clinical İmplant dentistry and Related Research, 10(4):238-44, 2008
 • Arslan H, Çelikkan H, Örnek N, Ozan O, Ersoy AE, Aksu ML. Galvanic corrosion of titanium based dental implant materials. J App Electrochem, 38:6, 853-859, 2008
 • Ozan O, Türkyılmaz I, Ersoy AE, Mc Glumphy EA, Rosenstiel SF, Clinical accuracy of 3 different types of computed tomograph-derived stereolithographic surgical guides in implant placement. J of Oral and Maxillofacial Surgery, 67(2):394-401,2009
 • Şeker E, Ersoy AE, Diş hekimliğinde restoratif CAD/CAM sistemleri, ADO Klinik Bilimler Dergisi, 4(1),493-505, 2010
 • Ozan O, Ersoy AE, 3 Boyutlu implant planlama programları için hazırlanan tarama protezleri, Diş Hekimliği Dergisi, 21:46-48, 2010
 • Ozan O, Ersoy AE, Sınır vakalarda 3 boyutlu bilgisayar destekli implant planlaması. Diş Hekimliği Dergisi, 21:64-67, 2010
 • Ozcelik BT, Ersoy E, Yılmaz B, Biomechanical evaluation of tooth and implant supported fixed dental prosteses with various nonrigid connector positions: A finite element analysis. J Prosthodont, 20:16-28, 2011
 • Meriç G, Ersoy AE, Orhan K, Kaybedilmiş Vertikal Boyutun Restorasyonunda Temporomandibular Eklem Değişikliklerinin Araştırılması: Pilot Çalışma Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi  Cilt: 17 Sayı: 2, 2011
 • Ozan O, Seker E,  Kurtulmus Yilmaz S, Ersoy AE, Clinical application of stereolithographic surgical guide with a handpiece guidance apparatus: A case report. J Oral Implantol(ISI),DOI: 10. 1563/AAID-JOI-D-11-00010, 2011
 • Ersoy AE, Bağdatlı E, Diş hekimliği implantolojisinde kullanılan güncel restoratif materyaller. Dişhekimliğinde Estetik&İmplant, Cilt 6 Sayı 22, Sayfa:28-36, 2011
 • Ersoy AE, Bağdatlı E, Sabit Protezlerde ideal restoratif materyal seçimi, Dental Klinik Dergisi, Sayı:1, Sayfa: 46-50, 2012
 • Ersoy AE, Altıncı P, Can G., İmplant destekli protetik tedavilerde bilgisayar destekli planlama. Dental Klinik Dergisi, 4:34-39, 2013
 • Ersoy AE, Bağdatlı E., Güncel tam seramikler, Dental Klinik Dergisi, 8:20-25, 2014
 • KİTAPLAR
 • Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, Zaimoğlu A, Can G, Ersoy AE, Aksu L, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınlarından, Ankara,1993
 • Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, Can G, Ersoy AE, Aksu L, YURTMİM YAYINCILIK, Ankara, 2014
 • Diş Hekimliğinde SABİT PROTEZLER, Ersoy AE, Ankara, 2015
 • Diş Hekimliğinde SABİT PROTEZLER 2. Basım , Ersoy AE, Ankara, 2016
 • KONFERANSLAR
 • İmplant Destekli Protezler, Güncel Sorular ve Cevapları: Kayseri Diş Hekimleri Odası, Bahar Toplantısı, 17 Mayıs 2015, Kayseri
 • İmplant Destekli Protezler, Biyomekanik, Estetik, Materyal: Konya Diş Hekimleri Odası, Bahar Toplantısı, 18 Nisan 2015, Konya
 • Protetik Diş Hekimliğinde CAD CAM Uygulamaları: Güncelleme, FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi, 28-31   Ağustos 2013, İstanbul
 • Güncel Restoratif Materyaller, 16. EBDO, 19. TPID Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 21-23 Ekim 2011, İzmir
 • Uygulamalı Temel İmplant Eğitim Semineri, VESTA, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul
 • İmplant Destekli Protezlerde Güncel Yaklaşımlar, 7. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27-29 Nisan 2007, Fethiye
 • Uygulamalı Temel İmplantoloji Eğitimi, YDÜ/ASTRA, 2009, Lefkoşa,KKTC
 • TME İnternal Problemlerinde Protetik Yaklaşımlar,  TME Düzensizlikleri ve Çağdaş Tedavi Konseptleri Sempozyumu, 14-15 Nisan 2007, Ankara
 • İmplant Protezlerde Başarı Faktörleri ve Planlama, TDB Uluslararası  Diş Hekimliği Kongresi, 19-24 Haziran 2006, Samsun
 • Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları, TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-25 Haziran 2005, İstanbul
 • İmplant Destekli Protezlerde Estetik, TDB Ankara Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi ve Expo Dental, 11-13 Eylül 2003
 • İmplant Destekli Protezler; Protetik Değerlendirme, TDB Uluslararası  Diş Hekimliği Kongresi, 20-25 Haziran 2003, Antalya
 • Sabit Protezlerde Güncel Değerlendirme, EDAD Sürekli Eğitim Programı, 16 Mart 2003, Ankara
 • İmplant Üst Yapı Seçimi, 2. ICOI/Roland Meffert Implant Instıtute Symposıum, 20,21,22 Nisan 2001, Bodrum
 • İmplantoloji, EDAD Sürekli Eğitim Paneli, 05 Nisan 1999, İstanbul
 • Farklı İmplant Sistemlerinin Protetik Yönden İncelenmesi, TPID 10., PAGD 3. Bilimsel Kongresi, 23,27 Eylül, 1998 Kapadokya
 • İmplant Komplikasyonları ve Çözümleri, TDB Uluslararası 3. Diş Hekimliği Kongresi, 18-22 Haziran 1996, Ankara
 • TM Rahatsızlıklarda Oklüzal Rehabilitasyon, TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 01 Aralık 1995, Eskişehir
 • Dental seramiklerdeki Gelişmeler, TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 01 Aralık 1995, Eskişehir
 • Hassas Bağlantılar ve Sabit Hareketli Köprüler, TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 10 Haziran 1995, Eskişehir
 • İmplantolojide Estetik, TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-23 Haziran, 1994, Ankara
 • Diş Hekimliğinde İmplantoloji, TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 16 Ekim 1993, Afyon
 • İmplantoloji, TDB Öğrenci Kolu Sempozyumu, 23 Nisan 1993, Ankara
 • İmplantolojide Sabit Protez Uygulamaları, TDB, III. İmplantoloji Programı, 15 Ocak 1993, Mersin
 • Temporomandibuler Eklem Sorunları, TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-22 Kasım 1992, Ankara
 • İmplantolojide Sabit Protez Uygulamaları, TDB, II. İmplantoloji Programı, 23 Ekim 1992, Erzurum
 • İmplant Tanıtımı ve Çeşitleri, TDB, I. İmplantoloji Programı, 22 Mayıs 1992, Ankara
 • Diş Hekimliğinde İmplantoloji, TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-24 Kasım 1991, Ankara
 • Sabit Protezlerde Porselen, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 3-5  Nisan 1989
 • Sabit Protezlerde Kullanılan Alaşımlar, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988, Ankara
 • ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • ALTINCI P, CAN G, GÜNEŞ O, ERSOY E. Stability of SLA active Roxolid implants placed with falapless surgery during healing period. ITI World Symposium,  Cenevre, İsviçre (April 24-26, 2014)
 • BAĞDATLI, NE, KURGAN Ş, ERSOY AE, An Alternative Prosthetic Treatment Option for Posterior Edentulous Mandible: A Case Report, FDI 101st Annual World Dental Congress, Istanbul, (August 28-31, 2013)
 • ERSOY AE, OZAN O, YILMAZ SK Rehabilitation of a unilateral partial edentulism patient with the use of stereolithographic surgical guide. October 16-17, 4th ComputerAided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Turkey, (2009)
 • ERSOY AE, OZAN O, SEKER E Clinical aplication of stereolithographic surgical guide with a handpiece guidance apparatus. October 16-17, 4th Computer Aided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Turkey, (2009)
 • TURKYILMAZ I, OZAN O, ERSOY AE, McGLUMPHY EA, Reliability of Implant Placement With Stereolithographic Surgical Guides Generated From Computed Tomography:Clinical Data From 94 Implants. February 26-28, Academy of Osseointegration, San Diego, CA, USA, (2009)
 • OZAN O, ORHAN K, ERSOY AE, TURKYILMAZ I Evaluation of the implant angular deviation in surgical guide usage using the bone density values from computed tomography. 7th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology, November 20-22, Nara, JAPAN, (2008)
 • OZAN O, YILMAZ HG, CETIN U, ERSOY AE, AYKAC Y, Interdıscıplınary restoratıon of congenıtally mıssıng lateral ıncıssors: a case report. International Association of Dental Research, September 26-29, Thessaloniki, GREECE, (2007)
 • YILMAZ B, OZAN O, KARAAGACLIOGLU L, ERSOY AE, A prosthetic treatment approach for a cherubism patient: A clinical report. 30th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 2-4 November, London (2006).
 • ERSOY AE, OZAN O, CETİN U, Computer-aided 3-Dimensional Planning for Implant Prosthetics. 30th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 2-4 November, London, (2006)
 • ŞEKER E, ERSOY AE, Klinik Mikroskobik Görüntüleme Yöntemlerinin Dişhekimliği Klinik Uygulamaları ve Eğitimindeki Yeri. TDB\DENTSPLY Stajyer Öğrenci Programı, Samsun, 2006
 • ERSOY AE, OZAN O, İmplant Destekli Protezler. Her zaman Çözüm mü? TPİD 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim, Ankara, ( 2005 )
 • OZAN O, AYTAÇ Y, SAYAN NB, ERSOY AE, CT dDestekli Bilgisayar Programı ile Yapılan İmplant Destekli Sabit protezler: Vaka Raporu, TPİD 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim, Ankara, ( 2005 )
 • ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, The Investigation Of Implant-Tooth Supported Fixed Partial Denture Designs With Two Dimensional Finite Element Method” The 11th Meeting of The International College of Prosthodontists, Girit, Yunanistan, Mayıs 25-28, (2005)
 • ERSOY AE, ÜNSAL K, TERZİOĞLU H, OZAN O, Clinical Evaluation of Single Tooth Replacements by Endoosseous Implants. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic  Association - 14th ScientificCongress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).
 • ERSOY AE,ÖRNEK N, OZAN O, AKSU L (2004). Evaluation of Corrosion Potential Between Implant and Superstructure Alloys. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association - 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).
 • TERZİOĞLU H, ERSOY AE, ÜNSAL K, ÖZKIR SE, İmplant Supported Prosthesis on Free-end Cases, 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association - 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).
 • ÜNSAL K, ERSOY AE, TERZİOĞLU H, YILDIRIM G, The Long Term evaluation of Complications That Can Be Encountered in Implant Prosthetic Reconstructions, 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association - 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).
 • ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, İmirzalıoğlu, P.,Comparative Stress Analysis Of Three Different Rigid İmplant Designs For Distal-Extension Fixed Prostheses, EPA 28th Annual Conference, Kuşadası, Türkiye, Eylül 16-18, (2004)
 • ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, KIRCELLİ C, İMİRZALİOĞLU P, Prosthetic Rehabilitation of a Partial Glossectomy Patient: A Case Report.”EPA 28th Annual Conference. Kuşadası, Türkiye, Eylül 16-18, (2004)
 • ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Investıgatıon Of Load Transfer To İmplant-Tooth Born Fıxed Partial Denture Designes” TDA 10th International Dental Congress,Antalya, Türkiye, Haziran 17-21, (2003)
 • ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Evaluation Of Non-Rigid Connectors In Implant-Tooth Born Fixed Partial Dentures Wıth Photoelastic Stress Analysis, TDA 10th International Dental Congress,Antalya, Türkiye, Haziran 17-21, (2003)
 • ÖZÇELİK TB, ÖZTAŞ DD., ERSOY AE, Effect Of Water Exposure On The Fracture Strenght Of a Pressable Ceramic (Empress-2 Ivoclar): An Invitro Study, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society,Kuşadası, Türkiye, Mart 28-30, (2002)
 • ÖZTAŞ DD., ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Fracture Strenght Of All Ceramic Resin-Bonded Inlay Retainer Prosthesis For Posterior Teeth: An Invitro Study, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society,Kuşadası, Türkiye, Mart 28-30,(2002)
 • ERSOY AE, ÜNSAL K, TERZİOĞLU H, ÖZÇELİK TB, Farklı Dişsizliklerde uygulanan İmplant destekli Protetik Tedavilerin Klinik Olarak Değerlendirilmesi, TPİD Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul, ( 2002 )
 • ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Uzantılı İmplant Destekli Köprülerde Kuvvet İletiminin Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi, TPİD Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul, ( 2002 )
 • ERSOY AE, İŞERİ H., BENDİK D., ÖZÇELİK TB “Investigation Of Restoration Of Single-Tooth Replacement Implants In The Maxillar Anterior Region At The Development Period” 5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Selanik, Yunanistan, Nisan 13-16, (2000)
 • ERSOY AE., ÜNSAL MK., TERZİOĞLU H., ÖZÇELİK TB., Long Term Assessment Of Prosthetic Superstructures Supported With Various İmplant Systems 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, Mart 22-25, ( 1999 )
 • ERSOY AE, ÖZDEN AN, KİŞNİŞÇİ RŞ, Clinical aspects of Temporomandibular Disorders. 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )
 • YAMAN Z, KİŞNİŞÇİ RŞ, ERSOY AE, Skin Grafting Vestibuloplasty, 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )
 • ESKİTAŞÇIOĞLU G, ERSOY AE, KARAAĞAÇLIOĞLU L, HASANREİSOĞLU U, ZAİMOĞLU A, Investigation of the Stresses Occuring in Different İmplant applications: Part I: Compressive and Tensile Stresses , 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )
 • ESKİTAŞÇIOĞLU G, ERSOY AE, KARAAĞAÇLIOĞLU L, HASANREİSOĞLU U, ZAİMOĞLU A, Investigation of the Stresses Occuring in Different İmplant applications:Part II: Sharing Stresses and Displacements, 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )
 • ERSOY AE, İÇTEN O, SAYAN NB, KİŞNİŞÇİ RŞ, ÖZGEY S, Çeşitli Dişsizlik Durumlarının Farklı İmplant Sistemleri ile Tedavisine Klinik Yaklaşım, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Uluslararası Bilimsel kongresi, 26-30 Ekim, Antalya, ( 1994 )
 • ERSOY AE, ÖLMEZ H, OKŞAK G, Çocuk Hastalarda protetik Yaklaşımlar, Türk Pedodonti Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, 30 Nisan-4 Mayıs 1994, KIBRIS, ( 1994 )
 • ERSOY AE, ESKİTAŞÇIOĞLU G, ZAİMOĞLU A, Stress Analysis of different Design of Titanium Implants in different Qualified Oseous Structure, I. Uluslararası Dental Teknoloji ve Materyaller sempozyumu, 21-23 Ekim, Ankara, ( 1993 )
 • ERSOY AE, ÇETİNER S, Kompozit İnley, Porselen İnley ve Posterior Kompozit Restorasyonların Kenar Sızıntısı ve Kırılma Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası I. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, (1992)
 • ÇETİNER S, ERSOY AE, Çocuk Protezleri, Türk Pedodonti derneği 7. Bilimsel Kongresi, 20-26 Mayıs, Antalya, ( 1990 )
 • HASANREİSOĞLU U, KARAAĞAÇLIOĞLU L, ERSOY AE, ÜNSAL K, Renk seçiminde Kullanılan Rehberlerin Bitirilmiş Restorasyonlarla Uyumluluğunun Araştırılması, GATA Diş Hek Bil Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, Ankara ( 1989 )
 • ERSOY AE., ÇETİNER S, KOÇAK F, Post-core uygulamalarında core materyali olarak kullanıldığında cam cermet simanların basınç dayançlarının karşılaştırmalı incelenmesi, GATA Diş Hek Bil Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, Ankara ( 1989 )
 • DURUTÜRK L, ÇETİNER S, ERSOY AE, Estetik Problemli Dişlerin Tedavisinde Konservatif Yaklaşımlar, GATA Diş Hek Bil Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, Ankara ( 1989 )
 • ERSOY AE, BERKSUN S, ÖZTAŞ D, ESKİTAŞÇIOĞLU G, Üç Ni-Cr Alaşımı- Seramik bağlantısının Makaslama Direncinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel kongresi, 6-10 Haziran, Ankara, (1988)
 • TUNÇEL M, ERSOY AE, YURDUKORU B, Sabit Protez Alaşımlarının Döküm Öncesi ve Sonrası Polarizasyon Eğrilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel kongresi, 6-10 Haziran, Ankara, (1988)
 • KEDİCİ S, ERSOY AE, Apikal Lezyonlu Dişlere Amalgam Kök Dolgusunun Etkisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. Bilimsel kongresi, 6-11 Mayıs, Ankara, (1985)
 • ZAİMOĞLU A, YURDUKORU B, ERSOY AE, Köprü Protezi Planlamasının Destek dokulara Etkileri, Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 19-26 Mayıs, Marmaris, (1984)
 • YURDUKORU B, ERSOY AE, Kron Köprü Protezi Kullanan Hastalarda Ağız Sağlığı, Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 19-26 Mayıs, Marmaris, (1984)

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD)
 • Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği ( EDAD )
 • Euopean Prosthodontic Association ( EPA )
 • International College of Prosthodontics ( ICP )

CANLI DESTEK