Uzm. Dr. Gürkan YURTERİ

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanı
2009 - Halen, İstanbul/Türkiye

ACIBADEM MASLAK HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanı
2008 - 2009, İstanbul/Türkiye

RENTEK HEMODİYALİZ MERKEZİ

İç Hastalıkları ve Hemodiyaliz Uzmanı
2006 - 2008, İstanbul/Türkiye

SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanı
2005 - 2006, İstanbul/Türkiye

BAKIRKÖY YAŞAR HASTANESİ

Dahiliye ve Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlu Hekimi
1997 - 2004, İstanbul/Türkiye

ACIBADEM KADIKÖY HASTANESİ

Nöbetçi Hekim
1993 - 2000, İstanbul/Türkiye

Eğitim

ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1992 - 1997 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1986 - 1992 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Renal Amiloidozda ACE kullanımı, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisi
 • Tedaviye Cevap Vermeyen Nefrotik Sendromlarda Kaptopril Kullanımı, Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi
 • Kalman Sendromu ve FMF Vakası, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisi
 • Hemodiyalizin Plazma Endotelin Düzeyi Üzerine Etkisi, Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Pruritus ve Plazma Histamin Düzeyi Arasındaki İlişki, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisi
 • Hemodiyaliz Hastalarında Standart Heparin ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin, Plazma Lipidleri ve Lipoprotein Lipaz Aktivitesi Üzerine Etkileri, Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi
 • Renal Yetersizlikli Hastalarda Hospitalizasyonun Kan Basıncı Üzerine Etkisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisi

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • XIV. International Congress of Nephrology, 25 – 26 May 1997, Sydney
 • XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya 1997
 • XV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İzmir
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Hemodiyaliz Eğitimi

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk İç Hastalıkları Derneği
 • DİADER

CANLI DESTEK