Doç. Dr. M. Cem Özbek

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı
2016 - Halen, Ankara/Türkiye

TOBB ETÜ HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı
2012 - 2016, Ankara/Türkiye

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA HASTANESİ

K.B.B.Bölüm Sorumlusu
2010 - 2012, Antalya/Türkiye

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı
2008 - 2010, Ankara/Türkiye

Eğitim

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi
1994 - 1998 , Ankara/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE TIP

Tıp Doktoru Eğitimi
1986 - 1992 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Aygenç E, Selçuk A, Çelikkanat S, Özbek C ve Özdem C, “The Role of Helicobacter Pylori Infection in the Cause of Squamous Cell Carcinoma of the Larynx”, Otolaryngol Head Neck Surg, 125(5),  520-521 (2001).
 2. Özbek C, Aygenç E, Fidan F, Tuna Ünsal E ve Özdem C, “Imaging case study of the month: Fibrous Dysplasia of the Temporal Bone”, Ann Otol Rhinol Laryngol, 112(7), 654-656 (2003).
 3. Özbek C, Celikkanat S, Beriat K, Uluoglu A ve Özdem C, “Microcystic Adnexal Carcinoma of the External Ear Canal”, Otolaryngol Head Neck Surg, 130(1), 148-151 (2004).
 4. Özbek C, Aygenç E, Tuna Ünsal E, Selçuk A ve Özdem C, “Use of Steroids in the Treatment of Peritonsillar Abscess”, J Laryngol Otol, 118(6), 439-442 (2004).
 5. Özbek C, Aygenc E, Tuna Unsal E ve Özdem C, “Peritonsillar abscess: A Comparison of Outpatient IM Clindamycin and Inpatient IV Ampicillin/Sulbactam Following Needle Aspiration”, Ear Nose & Throat J, 84(6), 366-368 (2005).
 6. 6. Selcuk A, Ozlu F, Akdogan Ö, Özbek C ve Dere H, “Is There a Relationship Between Myringosclerosis and Atherosclerosis?”, B-ENT, 3(3),127-130 (2007).
 7. Tuna Unsal E, Özbek C, Koç C ve Özdem C, “Evaluation of Nasal Symptoms and Mucociliary Function in Patients with Allergic Rhinitis Treated with Chemosurgery Using Trichloroacetic Acid”, Am J Otolaryngol, 29(1),37-41 (2008).
 8. Özbek C, Çiftçi O, Tuna Unsal E, Yazkan Ö ve Özdem C, “A Comparison of Cartilage Palisades and Fascia in Type 1 Tympanoplasty in Children: Anatomic and Functional Results”, Otol Neurotol, 29(5),679-683 (2008).
 9. Özbek C , Tuna Unsal E, Ciftci O, Yazkan Ö ve Özdem C, “Incidence of Fallopian Canal Dehiscence at Surgery for Chronic Otitis Media” Eur Arch Otorhinolaryngol, 266(3),357-362 (2009).
 10. Akdogan O, Özcan İ, Özbek C ve Dere H, “Tinnitus After Cochlear Implantation”, Auris Nasus Larynx, 36(2), 210-212 (2009).
 11. Özbek C, Dagli S, Tuna Unsal E, Ciftci O ve Özdem C, “A Complication of Acute Tonsillitis: Giant Retropharyngeal Abscess”, Ear Nose & Throat J, 88(11), E20-22 (2009).
 12. 12. Öksüzler Ö, Tuna Unsal E, Soyalıç H, Özbek C ve Özdem C, “Investigation of the Synergism Between Alcohol Consumption and Herpes Simplex Virus in Patients with Laryngeal Squamous Cell Cancers”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 266(12), 1977-1982 (2009).
 13. Özbek C, Somuk T, Çiftçi O ve Özdem C, “Management of Facial Nerve Paralysis In Noncholesteatomatous Chronic Otitis Media”, B-ENT, 5, 73-77 (2009).
 14. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö, Özbek C ve Özdem C, “Functional and Aesthetic Results Obtained by Modified Bernard Reconstruction Technique after Tumour Excision in Lower Lip Cancers”, J Plast Reconstr Aesthet Surg, 63(6), 981-987 (2010)
 15. Ozbek C, Çiftçi O, Ozdem C, “Long-Term Anatomic and Functional Results of Cartilage Tympanoplasty in Atelectatic Ears”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 267(4), 507-513 (2010).
 16. Tuna Unsal E, Özbek C, Arda N, İlkdoğan E, Dere H, Ozdem C, “Development of a Hodgkin disease tumor in the neck of a patient who previously had undergone complete excision of a hyaline-vascular Castleman disease neck mass”, Ear Nose & Throat J,89(4), E20-23 (2010). 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

 1. Koç C, Özbek C, Akyol U ve Özdem C, “The Effect of Tonsillectomy and Adenoidectomy on the Intratympanic Pressure”, 3 rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societes (EUFOS), June 9-14, Budapest (Hungary), 41-44, 1996.
 2. Özdem C, Dere H, Ölçer S, Dağlı Ş, Koç C, Hatırcı H, Özbek C ve Aygenç E, “Parsiyel Larinjektomi”, 1. Türk İtalyan Larengoloji Kongresi, 4-7 Mayıs, Antalya (Türkiye), 204-208, 1997.
 3. Dere H, Ercan İ, Özbek C ve Pınarcı H, “The Comparison of Packing with and without Airway on Eustachian Tube Dysfunction”, XVII. European Rhinologic Society (ERS. & ISIAN meeting), July 28-Aug 1, Vienna (Austria), 488, 1998.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Koç C, Özbek C, Ergin NT ve Özdem C, “Rinolojide Fibrin Glue Kullanımı”, KBB Bülteni, 2(3), 83-84 (1995).
 2. Özdem C, Koç C, Çelikkanat S ve Özbek C, “Oral Kavite Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Klinik Bilimler (Cerrahi) Dergisi, 2(2),1-3 (1996).
 3. Koç C, Çekiç A, Özcan KM, Özbek C ve Özdem C, “Ventilasyon Tüplerinde Postoperatif Tecrübelerimiz”, Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 3(1),523-526 (1996).
 4. Koç C, Özbek C, Aygenç E ve Özdem C, “The Selection of Antibiotics in Deep Neck Infections”, Journal of Ankara Medical School, 18(1),45-48 (1996).
 5. Ensari S, Özbek C, Çelikkanat S, Güllü S ve Özdem C, “Use of Papaverine for the Treatment of Sudden Deafness with Diabetes Mellitus”, Journal of Ankara Medical School, 20(1), 25-27 (1998).
 6. Çelikkanat S, , Özbek C, Turgut S, Özcan KM ve Özdem C, “Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisinde Labirentin Fistüller” KBB Bülteni, 5(1),14-17 (1998).
 7. Ensari S, Çelikkanat S, Özbek C, Şemi Ö ve Özdem C, “Ani İşitme Kayıplarında Hızlı İnfüzyon Papaverin tedavisi”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(2), 55-59 (1998).
 8. Dere H, Özcan KM, Özbek C, Çelikkanat S, Aydoğan F ve Özdem C, “Tympanoplasty, Ventilation Tubes and Mastoidectomy in the Treatment of Adhesive Otitis” Journal of Ankara Medical School, 21(1), 27-31 (1999).
 9. Ercan İ, Özbek C, Kurtaran H, Arıkan O, Aydın M ve Özdem C, “Tavşan Modelinde Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosilier Klirensi Üzerine Etkisinin Sintigrafik Yöntemle Araştırılması”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 8(4), 275-280 (2001).
 10. 10. Aygenç E, Çelikkanat S, Özbek C, Dere H ve Özdem C, “Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 9(1), 54-58 (2002).
 11. Özbek C, Okay E, Aygenç E, Turgut S ve Özdem C, “Rekürren Menenjit ve Mondini Malformasyonu”, Otoskop, 3(1), 29-31 (2002).
 12. Aygenç E, Beriat K, Kaymakçı M, Özbek C ve Özdem C, “Nazal Kutanöz Defektlerin Onarımında Supratroklear Arter Bazlı Paramedian Alın Flebi Uygulaması”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 9(4), 282-285 (2002).
 13. Aygenç E, Özbek C ve Özdem C, “Larenks Kanserlerinin I, V, ve VI. Boyun Lenfatik Seviyelerine Metastaz Özellikleri”, KBB Forum, 2(1), 1-5 (2003).
 14. Aygenç E, Okay E, Özbek C ve Özdem C, “Larenksin Minör Tükrük Bezi Karsinomları”, Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 3(1), 1-3 (2003).
 15. Gür E, Aygenç E, Özbek C, Dakak Y ve Özdem C, “N.Accesorius ve N.Hypoglossus’un Cerrahi Anatomisi”, Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 4(2), 69-72 (2004).
 16. 16. Tuna Unsal E, Karaca C, Kaymakçı M, Özbek C ve Özdem C, “Juvenil Nazofarenks Anjiofibromunda Transpalatal Yaklaşım”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 17(1), 7-12 (2007).
 17. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö, Özbek C, Aygenç E, Çelikkanat S ve Özdem C, “Bilateral Vokal Kord Paralizilerinin Tedavisinde Thornell Tekniği”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(1),7-11 (2007).
 18. Tuna Unsal E, Çiftçi O, Özbek C, Çelikkanat S ve Özdem C, “Ektopik Lingual Tiroid: Olgu Sunumu”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(3), 151-154 (2007).
 19. Tuna Unsal E, Özel E, Özbek C, Özdem C, “Derin Boyun İnfeksiyonu: 63 Hastanın İncelenmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 46(2), 73-77 (2008).
 20. Özbek C, Somuk T, Tuna E, Çiftçi O ve Özdem C, “Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi: Tedavi ve Sonuçlar”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 16(2), 72-77 (2008).
 21. 21. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö, Özbek C ve Özdem C, “Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 18(3), 148-52 (2008).
 22. Özbek C, Yazkan Ö, Tuna E, Somuk T ve Özdem C, “Çocuk Miringoplastileri: Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlar” Türk Otolarengoloji Arşivi 46(4), 302-308 (2008).
 23. Öksüzler Ö, Tuna Unsal E, Özbek C ve Özdem C, “Servikal Tüberküloz Lenfadenit”, KBB Forum, 7(4), 102-106 (2008).
 24. Tuna Ünsal E, Özel E, Özbek C, Aygenç E, Çelikkanat S, ve Özdem C “Result of surgically treated laryngeal cancer patients” Türkiye Klinikleri J, 28(2), 149-153 (2008).
 25. Özbek C, Somuk T, Tuna Unsal E, Çitçi O ve Özdem C, “Modifiye Bondy Radikal Mastoidektomi: Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlar”, Türk Otolarengoloji Arşivi Dergisi, 47(1), 33-38 (2009).
 26. Özbek C, Somuk T, Tuna Unsal E, Alluşoğlu S ve Özdem C, “Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Olgularında TipIV Timpanoplasti Sonuçlarımız”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 17(1), 1-5, (2009).
 27. Özel HE, Ünsal E, Özbek C, Özdem C, “Fibrous Dysplasia of the Sphenoid Bone: Case ReportTürkiye Klinikleri J, 30(1), 416-420 (2010).
 28. Kansu L, Özbek C, Akkaya H, “Boyunda dev epidermoid kist: Olgu sunumu” KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 21(2), 84-87, (2013).
 29. Özbek C, “Kulak Burun Boğaz İlişkili Öksürük”, Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Dergisi, 7(2), 37-43, (2014). (Davetli Yazar) 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Özbek C, Koç C, Çekiç A, Aygenç E ve Özdem C, “Derin Boyun İnfeksiyonlarında Antibiyotik Seçimi”, 23. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s1041-1044, Antalya, 1995.
 2. 2. Dere H, Özcan KM, Çelikkanat S, Özbek C, Aydoğan F ve Özdem C, “Adeziv otit tedavisinde timpanoplasti ve ventilasyon tüpü”, Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s25-28, Antalya, 1995.
 3. Turgut S, Özbek C, Kaymakçı M, Ercan İ, Özcan İ ve Özdem C, “İnvaziv Frontoetmoid Mukosellere Cerrahi Yaklaşımımız”, 24. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 929-932, Antalya, 1997.
 4. Özbek C, Turgut S, Özdem C. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosiliyer Klirensi Üzerine Etkisi (Tavşan Modeli). 24. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 717-720, Antalya, 1997.
 5. Dere H, Özbek C, Ensari S, Pınarcı H, Ercan İ ve Özdem C, “Adeziv otitllerde mastoidektomili ve mastoidektomisiz timpanoplasti sonuçlarımız”, 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s255-258, Antalya, 1997.
 6. Kurtaran H, Ercan İ, Aygenç E, Özbek C, Fırat Y ve Özdem C, “Rinolitiasis”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 941-942, İzmir, 1999.
 7. Özbek C, Kurtaran H, Ercan İ, Dere H ve Özdem C, “Kronik Sekretuar Otitis Media Tedavisi İçin Antibiyotik Tedavisi ile Beraber İntranasal Budenosid Kullanımı”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 973-976, İzmir, 1999.
 8. Ercan İ, Özbek C, Kurtaran H, Aydın M ve Özdem C, “Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosiliyer Klirensi Üzerine Etkisinin Sintigrafik Yöntemle Araştırılması (Tavşan Modeli)”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 798-801, İzmir, 1999.
 9. Kaymakçı B, Kaymakçı M, Ensari S, Ölçer S, Özbek C ve Özdem C, “Periorbital Selülitte Bilgisayarlı Tomografinin Yeri”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 893-896, İzmir, 1999.
 10. Çelikkanat S, Aygenç E, Kaymakçı M, Özbek C ve Özdem C, “Radyoterapi Sonrası Görülen Geç Dönem Komplikasyonların Engellenmesinde Pentoksifilinin Etkinliği: Klinik Değerlendirme”, 26.Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 25, Belek, Antalya, 2001.
 11. Aygenç E, Kaymakçı M, Özbek C, Çelikkanat S ve Özdem C, “Tek Aritenoidin Korunabildiği Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Aspirasyonun Önlenmesinde Retro-Aritenoid Fleple Oluşturulan Pseudoaritenoidin Etkinliği”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 49, Belek, Antalya, 2001.
 12. Kaymakçı M, Aygenç E, Özbek C ve Özdem C, “Parsiyel Larenjektomi Sonrası Akciğer Fonksiyonlarında Görülen Değişiklikler”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 86, Belek, Antalya, 2001.
 13. Özbek C, Fidan F, Aygenç E, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Adenoidektominin Sekretuar Otitis Media Tedavisindeki Yeri”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 145-146, Belek, Antalya, 2001.
 14. Tuna Ünsal E, Fidan F, Özbek C, Dağlı Ş, Kaymakçı M, Han S ve Özdem C, “Trakeal Stenoz Rezeksiyonu ve Uç Uca Anastomoz”, 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 60, Kemer, Antalya, 2003.
 15. Tuna Unsal E, Soyalıç H, Acar M, Özbek C, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Dil Kökünde Hamartoma”, 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s261, Kemer, Antalya, 2003.
 16. Özbek C, Çiftçi O, , Çelikkanat S ve Özdem C, “Adeziv Otitlerde Palizat Kartilaj Timpanoplasti: Anatomik Fonksiyonel Sonuçlar”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 19, Belek, Antalya, 2005.
 17. Özbek C, İlkdoğan E, Dağlı Ş, Çiftçi O ve Özdem C, “Bir Akut Tonsillit Komplikasyonu: Dev Retrofarengial Abse”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 83, Belek, Antalya, 2005.
 18. Soyalıç H, Tuna Unsal E, Hişmi A, Özbek C, Aygenç E, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Larengial pemfigus vulgaris”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 101-102, Belek, Antalya, 2005.
 19. Tuna Ünsal E, Özel E, Aygenç E, Özbek C, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Cerrahi Tedavi Uygulanmış Larenks Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 35 ,Belek, Antalya, , 2005.
 20. Çelikkanat S, Kaymakçı M, Çiftçi O, Tuna Ünsal E, Özbek C, Aygenç E, Özdem C ve Uysal O, “Nitric Oxide Metabolites in Allergic Nasal Poliposis”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 67Belek, Antalya, , 2005.
 21. Kaymakçı M, Uysal O, Özbek C, Tuna Ünsal E, Aygenç E, Özdem C ve Çiftçi O, “Burun ve Paranasal Sinüs Tümörlerinde 5 Yıllık Sonuçlarımız”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 47, Belek, Antalya, 2005. 

Ulusal Kongrelerde Ve Toplantılarda Konuşmacı

 1. “Timpanoplastide Greftler”, Moderatör: Gürsel B, 25 Eylül 2002, Ankara.
 2. “Ani ve Otoimmün İşitme Kayıpları” Moderatör: Özbilen S, 20 Mart 2003, Ankara.
 3. “Fasiyal Paralizi Olgu Sunumları”, Moderatör: Korkut N, 3. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım, Ankara, 2005.
 4. “Koklear İmplant Cerrahisi”, Moderatör: Özdem C, 20 Mart 2008, Ankara.
 5. “Pediatrik KBB Uygulamalarında Sorunlu ve Zor Olgu Sunumları” Moderatör: Akyol U, 20 Şubat 2010, Ankara.
 6. “Atelektatik Kulaklara Yaklaşım” Otolarengolojide Güncel Konular, 26-28 Mart 2010, Adana.
 7. “Adeziv Otit Cerrahisi” 1.Ulusal Otoloji-Nörootoloji Kongresi, 12-16 Mayıs 2010, Kıbrıs
 8. “Sınırlı kolesteatomlara yaklaşım” KBB-BBC Toplantısı, 4 Haziran 2011, Ankara
 9. “Kartilaj Timpanoplasti” Konferans, 10.Uluslararası KBB-BBC Kongresi, 26-28 Nisan, 2012

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 
 • Otololoji-Nörotoloji Derneği
 • Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Otorinolarangoloji Derneği

CANLI DESTEK