Prof. Dr. Mehmet Murad BAŞAR

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Üroloji Uzmanı
2011 - Halen, İstanbul/Türkiye

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI

Öğretim Üyesi
1999 - 2011, Kırıkkale/Türkiye

ANKARA NUMUNE HASTANESİ

Üroloji Uzmanı
1996 - 1999, Ankara/Türkiye

SEVGİ HASTANESİ YARDIMCI ÜREME MERKEZİ VE ANDROLOJİ POLİKLİNİĞİ

Üroloji Uzmanı
1996 - 1999, Ankara/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR

2007

DOÇENT

2002

UNIVERSITA CATTOLICA S. CUORE DI ROMA OPSEDALE GEMELLI

Androloji Eğitimi
1994 - 1995 , İtalya

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

Üroloji Uzmanlık Eğitimi
1989 - 1993 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1983 - 1989 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Schering Alman Bilimsel Yayın 3. lük Ödülü “Atan Ali, Basar M. Murad, Mungan N. Aydın, Tekdoğan Ümit Y., Özergin Osman: “Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisine bağlı komplikasyonlar ile hasta yaşı – prostat volümü – prostat histopatolojisi arasında bir ilişki var mı?” 5. Ankara Üroonkoloji Kursu.
 • 80 uluslararası, 62 ulusal yayın.
 • 78 uluslararası, 52 ulusal bildiri.
 • 24 kitap bölümü.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Canlı Cerrahiler Eşliğinde Her Yönüyle Genitoüriner Protezler Kursu, Güncel Androloji Sempozyumu, 2010, İstanbul.
 • Semen Analizi Kursu, Güncel Androloji Sempozyumu, 2010, İstanbul
 • Sağlık Kurumları Yönetimi Eğitim Programı, Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, 2008, Ankara.
 • Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrocerrahi Kursu, 2005, Ankara.
 • Basic Course in Laboratory Animal Science, 2003, Kayseri.
 • Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı kurs, kongre ve seminere katılımı bulunmaktadır.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Üroloji Derneği, European Society for Impotence Research, European Association of Urology, International Society of Sexual and Impotence Research, International Continance Society, Türk Androloji Derneği, Türk Geriatri Derneği,  Endoüroloji Derneği.

CANLI DESTEK