Kiirurgji e Përgjithshme

Mjekët Departamenti

Spitali Medstar Antalya

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler