Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Mjekët Departamenti

Spitali Memorial Şişli

Spitali Memorial Antalya