Shëndeti per Fëmijë dhe Sëmundjet

Mjekët Departamenti

Spitali Memorial Kayseri

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Qëndra Mjekësore Memorial Lara