Terapia fizike dhe Rehabilitimi

Mjekët Departamenti

Spitali Memorial Şişli

Spitali Memorial Ataşehir

Spitali Memorial Ankara

Spitali Memorial Antalya

Spitali Memorial Diyarbakır

Spitali Memorial Dicle