Prof. Dr. Derin KÖSEBAY

Spitali Memorial Şişli

Gjinekologjik Onkologji

Spitali Memorial Şişli

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888