Prof. Dr. İlhan ELMACI

Spitali Memorial Şişli

Kirurgjia kurrizore,Trurit dhe Nervat

Spitali Memorial Ataşehir

Kirurgjia kurrizore,Trurit dhe Nervat

Spitali Shërbyes Hizmet

Kirurgjia kurrizore,Trurit dhe Nervat

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888