Doç. Dr. Köksal BİLGEN

Spitali Memorial Ataşehir

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Ataşehir

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888