Doç. Dr. Özer İLKGÜL

Qëndra Mjekësore Memorial Lara

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Medstar Antalya

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888