Exp. Dr. Reza POURMOHAMMAD

Spitali Memorial Şişli

Neurologji

Spitali Memorial Şişli

Stroke Rehabilitimi dhe Qendra Kërkimore

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888