Exp. Dr. Soner DEMİREL

Spitali Memorial Kayseri

Shëndeti per Fëmijë dhe Sëmundjet

Spitali Memorial Kayseri

Njësinë e Kujdesit İntensive Neonatale

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888