Doç. Dr. Yakup KRESPİ

Spitali Memorial Şişli

Neurologji

Spitali Memorial Şişli

Stroke Rehabilitimi dhe Qendra Kërkimore

Spitali Memorial Şişli

Programi Truri Mbrojtje Shëndetësore

Spitali Memorial Ataşehir

Neurologji

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888