Qendra per pacientet e huaj

Sherbimet qe ofron Qendra per Pacientet e Huaj

Grupi Mjekesor Memorial eshte duke krijuar nje rrjet sherbimi per pacientet e huaj. Ne keto sherbime perfshihen:

 • Dergimi i analizave dhe rivleresimi i diagnozes se percaktuar nga grupi yne i mjekve.
 • Rezervimi i te gjitha takimeve mjekesore.
 • Kordinimi i procedures qe duhet ndjekur.
 • Llogaritja e kostos per trajtimin e kerkuar.
 • Transportimi i pacienteve nga aeropeti-spital dhe kthim.
 • Per personat jo anglisht foles kemi ne dispozicion persona te kualifikuar.
 • Sistemimi i pacienteve dhe familjareve.
 • Akomoditimi i familjare te pacientit tek Hoteli Memorial sipas deshires.
 • Sherbime te tjera sipas kerkesave.

Perse te zgjedhim Spitalet Memorial ?

Grupi mjekesor Memorial eshte duke punuar me standarte te larte te njohura nderkombetare.

 • Memorial eshte instituti i pare shendetsor ne Turqi i cili ka marre çertifikaten e akreditimit nga JCI ( Joint Commision International ) dhe e ka rinovuar ate. JCI eshte nje institucion i cili vendos standartet nderkombetare ne te gjitha vendet e botes dhe i jep çertifikate institucioneve te cilat i plotesojne keto standarte. Grupi Mjekesor Memorial ka aplikuar per kete çertifikate qe ne fillimet e tij dhe e ka marre ate duke arritur nje sukses nderkombetar ne vitin 2002
 • Memorial eshte anetar i American Hospital Association (AHA)
 • Memorial eshte i pajisur me çertifikaten e menaxhimit te cilesise ISO 9001 dhe TS-EN-ISO 9001.
 • Grupi mjekesor Memorial synon qe kompleksin qendror te spitalit qe eshte i persosur ne te gjitha drejtimet kerkon ta pershtase eshe ne spitalet me te vogla ne qytetin e Stambollit.

Memorial eshte gjithmone ne kontakt me studimet mjekesore dhe teknologjine me bashkekohore.

 • Ne bashkpunonojme me kompanite e pajisjeve mjekesore dhe diagnoztifikuese me prestigjoze ne bote si Siemens,General Electric and Philips.
 • Grupi Mjekesor Memorial ka kryer nje riinvestim ne departamentin e radiologjise me pasisjet e fjales se fundit te teknologjise per t’i sherbyer sa me mire pacienteve. Ne Janar te vitit 2007 Spitali Memorial u pajis me:
  1. 1.64-slice CT.
  2. 2.1,5 Tesla MRI,
  3. 3.Ultrasonografi,
  4. 4.Digital fluoroskopi,
  5. 5.Koronarografi,
  6. 6.Mamografi dixhitale
  7. 7.Versioni me i ri i PACS (Picture Archiving and Communication System).

Grupi Mjekesor Memorial eshte qender mjekesore me departamente lider ne Turqi.

Kardiologji, Operacionet Kardiovaskulare, IVF (In-Vitro Fertilization) dhe Transplantimi i Organeve jane deget lider ne Turqi. Percaktimi i diagnozes dhe proçesi i trajtimit te kryera me teknologjine me te fundit jane nder deget a para ne Turqi te cilat realizohen nga nje grup mjekesh profesional ne spitalin tone. Ato jane gjithashtu nder departamentet e para ne raport me numrin e pacienteve dhe rezultatet e sukseseve te arritura.

 • Memorial eshte spitali i pare privat i liçencuar nga Ministria e Shendetesise Turke ne Mars te vitit 2004 per kryerjen e transplanteve te organeve (veshke dhe melçi) si dhe analiza loboratorike imunigjenetike.
 • Prof. Dr. Munci Kalayoglu, i cili nga pozicioni i Drejtorit te Transplantit te Melçise ne Universitetin e Wisconsin, iu bashkua stafit te mjekeve te Memorialit ne vitin 2006 si drejtor i Departamentit te Transplantit te Organeve dhe Operacioneve te Pergjithshme.
 • Nje numer i madh i doktoreve/operatoreve qe punojne ne spitalin tone kane punuar ose jane trajnuar ne institucionet mjekesore me te mira ne Amerike dhe Europe. Shumica e mjekeve dhe infermiereve tona jane anglisht foles.

Grupi Mjekesor Memorial nuk do qe te njihet vetem me sherbimin mjekesor shume cilesor qe ofron por edhe sherbimin per pacientet e te afermirt e tyre ne dhoma, restorant dhe kafene

 • Spitali Memorial qe ndodhet ne buleverdin "Okmeydanı" ka nje hotel me 5 yje i perbere nga 10 dhoma dhe ndodhet brenda spitalit ne dizpozicion te pacienteve vendas dhe te huaj si dhe familjareve te tyre

Ju lutemi kontaktoni ne adresen e meposhme per informacione te metejshme:

E-mail: internationalpatients@memorial.com.tr
Tel: + 90 (212) 314 66 66 
Fax: +90 (212) 314 66 67
Faqja e Internetit: http://www.memorial.com.tr/sq/