Biokimya Laboratoriyası

Bölmə Həkimləri

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Memorial Antaliya Xəstəxanası

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası