Sümük iliyi transplantasiyası Mərkəzi (Kök hüceyrə transplantasiyası Mərkəzi)

Bölmə Haqqında

Şöbə haqda  

Orqan Transplantasiyası üzrə beynəlxalq nüfuza malik Memorial Healthcare Group, Türkiyədə bir çox filial ofislər üzrə istinad edilən mərkəz anlayışına əsasən Memorial Bone Marrow Transplantation Center vasitəsilə xidmətlərini təklif edir. Dünyanın bir çox ölkələrindən İstanbul və Türkiyəyə gələn pasiyentlərin ilik transplantasiyasına dair tələblərinin qarşılanmasına yönələn qurum müasir dövrün texnologiyalarından ibarət vasitələrə malikdir.

Türkiyənin 3 müxtəlif şəhərində 3 müxtəlif İlik Transplantasiyası mərkəzinə malik olmaq pasiyentlərə seçim və vaxt uyğunluğu baxımından üstünlüklər verir. İlik transplantasiyası üzrə beynəlxalq standartları təmin etməkdən başqa, mərkəz, həmçinin pasiyentlərin ehtiyac duyduqları bütün xidmətlərin icrasını təklif edir. Çoxsaylı mieloma (plazma hüceyrələri ilə yaranan bədxassəli ilik xəstəliyi), limfoma (hematoloji limfa düyünün xərçəngi), kəskin leykemiya (qan xərçəngi) və xroniki leykemiya, aplastik anemiya kimi qan xəstəlikləri olan pasiyentlər üçün  mərkəzdə ilik transplantasiyası icra oluna bilər, belə ki, burada müalicə prosesləri çoxprofilli struktur çәrçivәsindә icra olunur.

İlik transplantasiyası / embrional hüceyrələrin transplantasiyası

Embrional hüceyrələr insan orqanizmində qanın hasil edilməsinə xidmət edən hüceyrələrdir. Əsaslı xüsusi funksiyalara malik bu cür hüceyrələrin transplantasiyası, ümumilikdə, “ilkin transplantasiyası” və ya “embrional hüceyrələrin transplantasiyası” adlanır. İlik transplantasiyası pasiyentin öz embrional hüceyrələr üzrə icra olunarsa, bu zaman bu  “autotransplantasiya”, lakin, ilik transplantasiyası pasiyentin toxuma uyğunluğu olan donorlar və ya qohumlardan götürülmüş hüceyrələrlə icra olunarsa, bu zaman bu  “allogen transplantasiyası” adlanır. Qanın embrional hüceyrəsi ilik transplantasiyası zamanı köçürülür. 

Əvvəllər, embrional hüceyrələr otaq şəraitində istifadə olunan xüsusi iynələr vasitəsilə  birbaşa olaraq, ilikdən toplanılırdı. Belə ki, hal-hazırda bu metoddan artıq çox nadir hallarda istifadə olunur. Son illərdə, embrional hüceyrələr xüsusi dərman vasitələrinin köməyi ilə ilikdən qana köçürülür və hüceyrələr “aferez” adlanan metodla toplanılır. Bu metod cərrahi müdaxiləni tələb etmir. İlik transplantasiyası da həmçinin cərrahi proseduru tələb etmir. İlik pasiyentdə damar yolu ilə köçürülür, ilik hüceyrələri özlərinə aid ilikləri bioloji xüsusiyyətlər vasitəsilə tapır və qan hasil etməyə başlayır. İlik transplantasiyasının əsas tələbi iliyin özünün yeni yerində öz funksiyalarını yerinə yetirdiyi zaman pasiyentə nəzarət etməkdir. Bu kritiki müddət ərzində, koaqulyasiya etmə (pıxtalaşdırma) üzrə məsuliyyət daşıyan qırmızı və ağ qan hüceyrələri və trombositlər hasil olunmur.  Məhz bu səbəbdən, bu dövr anemiya, infeksiya və qanaxma kimi ağırlaşmaların yarandığı dövr hesab olunur. Bu müddət ərzində yarana bilən infeksiya və qanaxma kimi arzuolunmaz situasiyaların müalicəsi ilə yeni iliklə əlaqədar yaranan xəstəliklərin və iliyin sıradan çıxması halının qarşısının alınması çox vacibdir.

Mükəmməl texniki infrastruktur və mikroorqanizmlərlə təmin olunan mükəmməl izolyasiya, kompleks uyğunluq, əməkdaşlıq və qrup təcrübəsinin olması və orqanın transplantasiyası və yanaşı ağırlaşmalar zamanı lazımi müdaxiləni təmin edən şöbələr tərəfindən göstərilən intensiv qayğı nəticəsində ilik transplantasiyası üzrə uğura nail olmaq mümkündür.

Bölmə Həkimləri