Şüa Onkologiyası (şüa terapiyası)

Bölmə Haqqında

TrueBeam STx Teknolojisi

Kanserin radyoterapi ile tedavisinde de günümüzde “hedefe yönelik ışınlama” prensibinden hareket edilmektedir. Işın tedavi teknolojilerinde kanserli hücreye odaklanılarak, sağlıklı hücrelerin en az zarar görmesi ile daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanmaktadır. Memorial Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü; kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın teknolojisi olan TrueBeam STx ile hizmet vermektedir. Radyoterapi ve radyocerrahiyi bir arada gerçekleştirebilir özeliklere sahip olan TrueuBeam STx, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanır. Genellikle ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

  • Tümörü Saptama Ve Işınlama Özelliği

TrueBeam; tümörü hedefleyen, nokta atış ve tümörü takip edebilme özelliği sayesinde milimetrik ışınlama yapabilen bir sistemi ile radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi cihazının en büyük özelliği tedavi öncesi ve sırasında alınan 3 boyutlu görüntülerle tümörün yerini saptamak ve ışınların devamlı tümörü hedeflemelerine imkan sağlamaktır. Tümörler genellikle düzgün şekilli değildir. TrueBeam STx, ışınları şekillendirerek tümörün şekline uydurur ve böylece tümörün etrafındaki sağlam dokunun daha az doz almasını sağlar.

  • Tedavi İle Eş Zamanlı Görüntüleme Sistemi

TrueBeam STx, sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliğe sahiptir. TrueBeam STx, solunum takip sistemi sayesinde özellikle akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratmaktadır. Hasta etrafında sürekli dönerek verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek ve tümör hareketini göz önüne alarak telafi eden ‘‘Gated’’ RapidArc teknolojisini de olanaklı kılmaktadır. Sistemin bir özelliği de tedavi ile eş zamanlı görüntüleme sayesinde, ışının tümörü tam olarak hedef alıp almadığı kontrol edebilir olmasıdır. İyi ve kötü huylu beyin tümörlerinde, Akustik Nörinoma, Kavernoma, Hipoz Adenomaları, Meningioma, Karaciğer Tümörleri / Metastazları, Akciğer Tümörleri / Metastazları, Kraniofarengioma, Pediyatrik Beyin Tümörleri, Gliomalar, Prostat Kanseri, Spinal Tümör / Metastazlar Trigeminal Nevralji, Adrenal Metastazlar, Pankreas Tümörleri, Baş - Boyun Kanserleri ve Oligometastazların tedavisinde kullanılmaktadır.

Bölmə Həkimləri