Dosent Dr. Ahmet Şiyar EKİNCİ

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası

Tibbi Onkologiya (Kimyaterapiya)

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası

Kimyaterapiya (Tibbi Onkologiya)

Memorial Kayseri Xəstəxanası

Tibbi Onkologiya (Kimyaterapiya)

Memorial Kayseri Xəstəxanası

Kimyaterapiya (Tibbi Onkologiya)

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası

Onkologiya Mərkəzi

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28