Professor Dr. Atila TANYELİ

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Pediatriya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Pediatrik Hematologiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Pediatrik Onkologiya Mərkəzi

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28