Professor Dr. Engin ÇAKAR

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Fizioterapiya və Reabilitasiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Robotlaşdırılmış Reabilitasiya Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

İşemik İnsult Reabilitasiya və Araşdırma Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Ağrı terapiyası (Alqologiya)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28