Professor Dr. Engin ÇAKAR

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Fizioterapiya və Reabilitasiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Robotlaşdırılmış Reabilitasiya Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

İşemik İnsult Reabilitasiya və Araşdırma Mərkəzi

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28