Dosent Dr. M. Teoman YANMAZ

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Onkologiya Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Tibbi Onkologiya (Kimyaterapiya)

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Sümük iliyi transplantasiyası Mərkəzi (Kök hüceyrə transplantasiyası Mərkəzi)

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Kimyaterapiya (Tibbi Onkologiya)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28