Professor Dr. Mahmut İLHAN

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası

Tibbi Onkologiya (Kimyaterapiya)

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası

Onkologiya Mərkəzi

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası

Kimyaterapiya (Tibbi Onkologiya)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28