Professor Dr. Mehmet Ali TAŞKAYNATAN

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Fizioterapiya və Reabilitasiya

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Ağrı terapiyası (Alqologiya)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28