Dr. Mehmet ÇELİK

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Anesteziya və Reanimasiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Ağrı terapiyası (Alqologiya)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28