Dosent Dr. Necdet GÜLER

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Ümumi Cərrahiyyə

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Orqan Nəqli (Transplantasiyası)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28