Professor Dr. Saim YILMAZ

Memorial Antaliya Xəstəxanası

Radiologiya

Antaliya Lara Tibb Mərkəzi

İntervensional Radioterapiya

Memorial Antaliya Xəstəxanası

İntervensional Radioterapiya

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28