Članstvo u AHA-i

Memorial bolnica je prva bolnica u Turskoj koja se pridružila Američkom udruženju bolnica (American Hospital Association - AHA).

AHA je nacionalna organizacija koja predstavlja sve tipove bolnica, mreže pružalaca  mediciniskih usluga, njihove pacijente i zajednice. Blizu 5000 bolnica, medicinskih sistema i mreža, različitih pružalaca zdravstvene nege i 37000 pojedinačnih članova zajedno čine AHA-u.

Zastupanjem i javnim zalaganjem, AHA omogućuje da se perspektive i potrebe njenih članova čuju i budu razmatrane u okviru razvoja nacionalne zdravstvene politike, u zakonodavnim i regulatornim raspravama i u pravosudnim pitanjima.

Osnovana 1898. godine, AHA pruža obrazovanje za lidere u sektoru zdravstvene nege i služi kao izvor informacija o pitanjima zdravstvene zaštite i tekućim trendovima.

Vizija AHA-e je društvo zdravih zajednica, gde je svaki pojedinac dosegao svoj najviši  zdravstveni potencijal.

Misija AHA-e je da unapredi zdravlje pojedinaca i zajednica. AHA vodi, predstavlja i opslužuje bolnice, zdravstvene sisteme i druge srodne organizacije koje su odgovorne i posvećene poboljšanju zdravlja zajednice.

Zvanična internet stranica AHA-e je www.aha.org.