TrueBeam

O Department

TrueBeam je revolucionarno otkriće u terapiji svih vrsta tumora. Osmišljen je tako da na jednoj platformi može obavljati i radioterapiju i radiohirurgiju te samim tim predstavlja napredne mogućnosti liječenja u usporedbi s tehnologijama kao što su gama nož i CyberKnife. Dok Gamma Knife može ozračiti samo tumore koje se nalaze u bazi lobanje , Truebeam STX može doprijeti do svih vrsta tumora. CyberKnife, s druge strane, također može se primjeniti za sve vrste tumora, ali nema takav učinak kao što ima Truebeam STX kod velikih tumora.
TrueBeam STX ima sposobnost da zrači samo tumorsko tkivo štiteći okolno zdravo tkivo od nepotrebnog zračenja te time ujedno i skraćuje vrijeme zračenja 4-8 puta
Tokom terapije sa TrueBeam pacijent može nastaviti sa svojim svakodnevnim životnim aktivnostima, nema posebnih ograničenja za ovu vrstu liječenja.
Terapija TrueBeam stx-om je pogodna za sve uzraste, posebno se primjenjuje kod starijih pacijenata kod kojih postoji bojazan za primjenu anestezije

Kada se radi o komparaciji Gamma Knife vs. TrueBeam STX možemo ih objasniti u neoliko stavki :

  1. Gamma Knife je osjetljiviji radi toga sto tokom terapije pacijentu na glavu stavi okvir i ne može mrdati dok traje procedura.
  2. Radi toga sto se radi samo jedna seansa zračenja Gamma Knifeom svaku grešku napravljenu tokom planiranja lijećenja nemoguće je ispraviti.
  3. Intervencije Cyberknife i Truebeamom se rade 1-3-5 ili više seansi i radi toga moguće je ispraviti greške u svakoj slijedećoj seansi.
  4. Osjetljivost zračenja TrueBeamom je 0,5 mm.
  5. Tretmani Gamma Knifeom traju 1 do 2 sata dok kod TrueBeama jedna seansa traje 2 do 3 minute.
  6. Tokom tretmana Gamma Knifeom nije moguće vidjeti područje koje se tretira dok kod TrueBeama tretirano područje se prati svo vrijeme CT tomografijom i može se uživo pratiti da li se zrači potrebno podrućje i da li pacijent se pomjera tokom tretmana i samim time mogu se odmah ispraviti potencijalne greške.

TrueBeamSTx tretira sljedeća oboljenja i tumore:

Tumori mozga (Benigni,Maligni)

Tumore glave i vrata,tumore jetre  ,tumore pluća ,tumore pankreasa,rak prostate ,

Tumore kičmene moždine (Meningiome,Neurofibrome,Schwannomas,Vascularne malformacije,razne tumore koji se ponavljaju i tumore koje je nemoguće operirati)

Oligometastaze (tumor koji je metastazirao ali je jos uvijek ogranicen na jedan organ)

Odjel Doktori