Prof.Dr. Ahmet GÖÇMEN

Memorial Bolnica Şişli

Ginekologija i Akušerstvo

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Robotsku hirurgiju

Memorial Bolnica Şişli

Onkološka ginekologija

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Ginekologija i Akušerstvo

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Centar za Robotsku hirurgiju

Broj Telefona

+90 212 444 7 888