Op.Dr. Altuğ SEMİZ

Memorial Bolnica Şişli

Ginekologija i Akušerstvo

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Robotsku hirurgiju

Broj Telefona

+38762 311 911