Prof.Dr. Atila TANYELİ

Memorial Bolnica Şişli

Pedijatrija

Memorial Bolnica Şişli

Dječija hematologija

Memorial Bolnica Şişli

Dječija onkologija

Memorial Bolnica Şişli

Jedinica za Pedijatrijsku Transplantaciju Koštane Srži

Memorial Bolnica Şişli

Pedijatrijska hematologija

Broj Telefona

+38762 311 911