Prof.Dr. İlke SİPAHİ

Memorial Bolnica Şişli

Kardiologija

Memorial Medicinski Centar Etiler

Kardiologija

Broj Telefona

+38762 311 911