Pom.Doc.Dr. İlknur SARAL

Memorial Bolnica Şişli

Fizikalna Terapija i Rehabilitacija

Broj Telefona

+90 212 444 7 888