Spc.Dr. Servet ALAN

Memorial Bolnica Şişli

Poliklinika za infektivne bolesti i mikrobiologiju

Memorial Bolnica Ataşehir

Poliklinika za infektivne bolesti i mikrobiologiju

Broj Telefona

+90 212 444 7 888