Spc.Dr. Servet ALAN

Memorial Bolnica Şişli

Poliklinika za infektivne bolesti i mikrobiologiju

Memorial Bolnica Ataşehir

Poliklinika za infektivne bolesti i mikrobiologiju

Broj Telefona

+38762 311 911