Memorial Bolnica Antalya

Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 91, Kepez/Antalya
+90 242 314 66 45

Memorial Antalija Bolnica je sa svojim akademskim kadrom, posebnim ljekarima, iskustvom i bliskim stavom medicinskog osoblja cjenjena bolnica u svijetu.

Memorial Antalija Bolnica sa Svjetskom akreditacijom JCI ima kadar od 400 medicinskog i upravnog osoblja. 15.000 metara kvadratnih zatvorenog prostora, 132 kreveta i 28 jedinica intenzivne njege, 5 operativnih sala, sobe MR ( magnetna rezonanca )  i CT ( kompjuterizovana tomografija ) su opremljene najnovijim tehnološkim metodama. Jedinice intenzivne njege imaju senzore koji prilagođavaju dnevni i noćni ambijent. Konzistira Laboratoriju embrijona koja je akreditirana Američkim Udruženjem Embrijologije. Takođe ima koronarnu angiografiju i ambulante koje su dizajnirane na bazi pozitivnog efekta pacijenta.