Memorial Medicinski Centar Etiler

Nispetiye Cad. Erdölen İşhanı, No: 38, Etiler/İstanbul
+90 212 324 99 09

Cilj Memorial Zdravstvenog Centra Etiler je biti sigurna ustanova sa brzim dijagnostičkim rezultatima i liječenjem svih vrsta bolesti.

Naša klinika je opremljena monitoring jedinicama , endoskopskim sistemom ERCP, tretmane motiliteta i lasera, kojima upravlja veoma iskusan medikalni tim.

Zdravstveni medikalni Centar Etiler je prvi centar u Turskoj poznat po endoskopskom tretmanu zvan double balloon koji omogućava observaciju najsitnijih crijeva.

 Ova procedura se radi u samo  nekoliko centra u svijetu.

Memorial Zdravstvena Grupacija, ima jednu od najpoznatijih ginekoloških ekipa svijeta koja se takođe nalazi u Etiler Centru. Centar ima pedijatriju i kliniku za obezitet.