Zadnje dodano

ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST NAŠIH BOLESNIKA I ZAPOSLENIH

1.05.2020 00:44:35

ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST NAŠIH BOLESNIKA I ZAPOSLENIH

Zbog pandemije Covid-19, koja je utjecala na cijeli svijet, primijenili smo mnoge prakse za zdravlje i sigurnost naših pacijenata, rodbine i zaposlenika. Kao pružaoci zdravstvene zaštite, i dalje provodimo dijagnostiku i postupke liječenja u svim granama s našim odjelima za hitne slučajeve, ambulantnim službama, hirurškim centrima i svim našim jedinicama.

U saradnji s našim odjeljenjem  za kontrolu infekcije, zahvaljujemo Vam na razumijevanju sljedećih mjera koje smo poduzeli u skladu sa smjernicama koje su preporučile Svjetska zdravstvena organizacija i Ministarstvo zdravlja.

 

Broj ulazaka na  vrata naše bolnice je ograničen. Upute za ulazak u bolnicu  nalaze se na tačno označenim mjestima

 • Posjete pacijentima su zabranjene . Mjere zabrane posjetitelja se odnose i na odjel intenzivne i palijativne njege .

 

Pacijenti će se primati na hospitalizaciju sa pratnjom . Prateće osobe mlađe od 18 godina ne mogu biti pratnja pacijentu.

 • Broj pratioca naših polikliničkih pacijenata smanjen je na 1.
 • Na ulazu u bolnicu dodijeljene su medicinske sestre koje mjere temperaturu našim zaposlenicima i pacijentima. Osobe s visokom temperaturom usmjeravaju se na za to određena medicinska područja.
 • Informativni natpisi nalaze se na ulazima i šalterima bolnice.

Osobe koje kašlju,imaju temperaturu  i nedostatak  daha , te osobe sa stranim kontaktima, koji se smatraju rizičnim i sumnjivim, izolirani su i usmjereni u različita medicinska područja koja postavljamo na način da spriječimo kontakt s drugim našim pacijentima.

 • Svi zdravstveni radnici su educirani i  oni će u okviru „pravila o kontroli infekcije“ obaviti početnu procjenu i trijažu pacijenata.
 • U našim pedijatrijskim ambulantama rezervirani su odjeli za zdravu i bolesnu djecu.
 • Naši zaposlenici, drže odstojanje od 1 metar u društvenoj komunikaciji s našim pacijentima.

Stolice i fotelje u čekaonicama su  razdvojene.

Da bi se rizik od kontaminacije sveo na najmanju moguću mjeru, svi printani  materijali poput časopisa, novina, brošura, menija u bolnici prikupljeni su prema propisima pravila o infekciji. Osim toga, dječja igrališta su zatvorena za upotrebu.

 • u našim bolnicama, u okviru mjera infekcije i higijenskih praksi; Osiguravaju se redovne dezinfekcije područja kao što su poliklinike, čekaonice, hodnici, liftovi, toaleti i mjesta za molitvu.
 • Povećana su sredstva za higijenu ruku u zajedničkim prostorima .
 • Kao institucija, naše pripreme su podignute na visoku razinu protiv mogućeg rizika od krize.
 • Zdravstveno stanje svih naših zaposlenika pažljivo se nadzire te se zaposlenici povremeno informišu da poduzmu potrebne mjere opreza.
 • Naše osoblje za čišćenje je informisano od strane naše infekcijske ekipe o higijenskim pravilima i o tome da u skladu s pravilom koriste  rukavice za jednokratnu upotrebu prilikom  čišćenja. Prema ovome; Čišćenje sve uobičajene opreme kao što su namještaj, televizori , invalidska kolica, nosila, vrata, tepisi i tekstilni proizvodi u unutrašnjosti prostorija i čekaonicama obavljaju se češće upotrebom odgovarajućih proizvoda.
 • Svi zaposlenici koji pružaju naše prehrambene usluge dobili su upute o higijenskim pravilima. Prema ovome; Uklonjeni su neki od uobičajenih materijala koji se koriste u našim kafeterijama i osigurana je dezinfekcija potrebnih.
 • Ambulante, službena i privatna vozila se uredno dezinficiraju.

Uz sve mjere koje poduzimamo kao Memorial Zdravstvena Grupacija , uvijek smo uz Vas kako bismo Vam pružili kvalitetnu i sigurnu  zdravstvenu uslugu.

 

 

Računi društvenih mreža
Jednostavno Ugovori sastanak