ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОСТЕН МОЗЪК (ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ)

Запази час

За отделението

Здравна Група Мемориал е световноизвестна по отношение на трансплантация на органи и предоставя обслужване на пациентите си с визия представляваща образец за много центрове в Турция. Посрещайки пациенти от Истанбул и Турция, отделението цели удовлетворяване на здравните нужди и на пациенти, нуждаещи се от трансплантация на костен мозък от многобройни страни по света. Центърът притежава всички възможности на съвременната технология.

Центърът едновременно осигурява международни стандарти по отношение на трансплантация на костен мозък и предлага всички други услуги, от които пациентите се нуждаят. В групата от болници има четири центъра за трансплантация на костен мозък, разположени в три различни градове. По този начин пациентите имат предимството за избор и толерантност на времето.

Пациентите с диагнози, като мултиплен миелом (злокачествено заболяване на костен мозък, причинено от клетъчната плазма), лимфом (рак на хематологичните лимфни жлези), акутна левкемия (рак на кръвта) и хронична левкемия, апластична анемия могат да проведат лечението си и да им се направи трансплантация на костен мозък в центъра ни, където процедурите на лечение се провеждат под стриктни процедури.

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОСТЕН МОЗЪК/ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Стволовите клетки са клетките, отговарящи за производството на кръв в човешкия организъм. Процедурите на трансплантацията на тези притежаващи много специални функции клетки се наричат „трансплантация на костен мозък“ или „трансплантация на стволови клетки“. Трансплантацията, която се извършва със собствени клетки на пациента, се нарича „автоложна трансплантация“, а трансплантацията извършвана с трансплантиране на клетките на близки на болния или от лица, с които няма роднинска връзка, се нарича „алогенна трансплантация“. В процеса на трансплантация на костен мозък се присаждат стволовите клетки на кръвта.

В миналото стволови клетки се събираха от костния мозък с помощта на специални спринцовки директно в хирургична зала. Но този метод днес се използва много рядко. В последните години стволовите клетки се трансферират от костния мозък в кръвта с помощта на специални лекарства и клетките се събират с помощта на метод наречен „афереза“. При този метод не е нужна хирургическа намеса. Хирургическата намеса не е необходима и за трансплантацията на костния мозък. Костният мозък се предава на болния венозно. Поради биологическите си качества клетките на костния мозък намират сами костния мозък и по този начин започва произвеждането на кръвта. Най-трудната част на трансплантацията на костен мозък е проследяването на пациента в процеса на функциониране на костния мозък на новото му място. По време на този критичен процес се произвеждат тромбоцитите отговорни за съсирването на  червените и бели кръвни клетки. Следователно е възможно възникването на компликации, като анемия, инфекции и хемораж. Много е важно предпазването, предприето чрез лечение на болести като инфекции и хемораж следствие на несъответствие на присадения костен мозък.

Трансплантацията на костен мозък е успешна при наличието на добра техническа инфраструктура и добра изолация срещу микробите, сътрудничество между дисциплините, хармония и опит на осъществяващия я екип. Прилагането на необходимото лечение на възможните компликации по време на трансплантацията на органи в интензивно отделение също играе важна роля за успеха при трансплантацията на органи. 

 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НАЛАГАЩИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

 • При кръвни заболявания и заболявания на линфните възли, най-често “мултиплен миелом” и “лимфом”
 • Aкутна левкемия, по-рядко хронична левкемия
 • Трансплантиране на здрави клетки на мястото на недостатъчно или лошо работещ костен мозък. (недостатъчност на костен мозък, апластична анемия, MDS-вид на недостатъчност на костен мозък при възрастните и подобни заболявания)

 

ЦЕНТЪР НА СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ

Центровете за трансплантация на костен мозък са изградени според международните стандарти на JACIE. Отделението e изпълнило всички критерии, описани в изготвения от министерството на здравеопазване регламент за трансплантация на костен мозък. Центърът носи характеристиката си на първия център за трансплантация на костен мозък, след одобрен от инспекцията по критериите на регламента за “Качеството и безопасността на центровете, относно човешки тъкани и клетки”, издаден в края на 2010 г. С изграждане на системата хепафилтър, във всички стаи е приложен стандарта ISO 5 за условия в операционни зали, с цел предпазване на пациентите от инфекции.  

 

ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНЯЩ ЧОВЕКА

Създаването на центровете за трансплантация на костен мозък Мемориал, започна с основната мисъл, че най-важна е човешката фигура. Всяка подробност бе проектирана имайки предвид комфорта на пациентите, като се започне от начините за лечение (химиотерапия, трансплантация на костен мозък), услугите за допълнителни грижи, психологическата подкрепа на пациента и семейството му и се стигне до социалните дейности в отделението. При проектирането на стаите за пациенти беше взето под внимание оборудването и свежата обстановка, касаещи комфорта на пациента. 

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА КОСТЕН МОЗЪК Е ЕКИПНА РАБОТА

При създаването на центъра, не беше забравена истината, че подхода на лечение при трансплантацията на костен мозък е свързан с много други дисциплини. Създаде се инфраструктура, която да включва и приноса на екипите за социална подкрепа и специализирани психолози, заедно с останалите задължтелни медицински специалности. Всички процедури за лечение на пациента и самата трансплантация на костен мозък се извършват в това отделение. Основното лечение на пациента и услугите за допълнителни грижи, се извършват от опитен екип. Проследяването на пациентите преди прием в болницата и след изписването им се извършва от лекари, медицински персонал и екипи за социална и психологична подкрепа.

Лекари в отделението

Корпоративни партньори

Отдолу може да намерите частни застрахователни компании, асистиращи застрахователи и други институции, които имат договорни отношения с нашите болници.

Няма резултати.

  Формуляр за връзка

  За информация относно нашата болница, може да направите запитване от формуляра изложен по-долу.

  Социална медия
  Запази час