Инфекциозни болести и Клинична Микробиология

Лекари в отделението

Болница Мемориал Шишли

Болница Мемориал Аташехир

Болница Мемориал Бахчелиевлер

Болница Мемориал Анталия