Център по Бъбречна Трансплантация

За отделението

Център по Бъбречна Трансплантация

  

Бъбречната трансплантация е най-ефикасното лечение припациентис хронична бъбречна недостатъчност

 

Бъбреците са органи от жизненоважно значение. А хроничната бъбречна недостатъчност означава трайно нарушение на функцията на бъбреците. Днес бъбречната трансплантация  е единственият известен начин за лечение на хронична бъбречна недостатъчност. Една част от пациентите с трайна бъбречна недостатъчност  използват възможностите за диализа, но диализата не бива да се счита за алтернатива на бъбречната трансплантация, тъй като изпълнява само  част (донякъде) функциите на бъбреците. А и при пациентите на диализа са възможни редица негативи като твърд режим на хранене, недостиг на вода, забрана за пътуване, изолиране от социалния живот, откъсване от работа или образование, забавяне на растежа при децата. Tъй като пациентите на диализа са лишени от повечето от функциите на бъбреците, те са принудени да използват интензивно лекарства (за кръвно налягане, медикаменти за разреждане на кръвта и др.). Именно по тази причина пациентите с бъбречна трансплантация са с по-високо качество и продължителност на животa в сравнение с пациентите на диализа. След една успешна бъбречна трансплантация и постоперативно проследяване болните  могат да продължат живота си като здрави хора.

 

Трансплантацията от жив донор е вече много по-лесно

 

Въпреки всички  усилия, които се полагат в световен мащаб, количеството на трансплантациите, извършвани от трупове на хора с настъпила мозъчна смърт, не е достатъчно и през годините отбелязва много малък напредък. Днес добива все по-голяма актуалност трансплантацията от живи донори за решаване на проблема с органната недостатъчност. “Златният” стандарт в тази област е хирургическото отстраняване на бъбрека по закрит метод (лапароскопски метод) с оглед здравето и комфорта на живите донори след операцията. При този метод хирургическото отстраняване на бъбрека се извършва през малки отвори, направени в корема на пациента, вместо да се прави голям хирургически разрез. През последните 10 години тази техника се разпространи по цял и при много операции, извършвани преди това по открития метод, вече започва  да се въвежда лапароскопията.

 

Хирургическото отстраняване на бъбрек по закрит метод за първи път в света се извършва през 1995г. в САЩ и се разпространява по целия свят като стандартно лечение. В нашия център се прилагат еднакво успешно и двата варианта за отстраняване на бъбрек по закрит метод, като всички донорски операции до днес са извършвани по закрития метод.  

 

 

Пациентът се изписва на следващия ден след операцията

 

Бъбречната операция по закрит метод се извършва през два отвора с размери 0.5-1см, направени в корема на пациента. След приключване на операцията бъбрекът се изважда  през един 6 см разрез, направен в слабините на пациента. В сравнение с отворената операция, пациентите следоперативно чувстват по-малко болка, остават за по-кратък срок в болницата, и ного по-бързо се адаптират към нормалния си живот и работа.

 

При тази хирургическа техника почти не се наблюдават нежелани странични ефекти на оперираното място като например поява на херния, изтръпване, инфекция на раната, натрупването на въздух в белите дробове, които се срещат при пациентите след операциите, извършвани в миналото по метода на отворената нефректомия  (хирургическо отстраняване на бъбрека). Освен това операцията, извършена само с помощта на два отвора  в тялото и с един малък разрез, направен за изваждане на бъбрека, дава успешни резултати и от козметична гледна точка, в сравнение с отворената хирургическа намеса.  

 

Донорите започват да се движат и да пият вода вечерта след операцията, а на следващата сутрин вече могат да се хранят и да се къпят.  Пациентите  се изписват на следващия ден след операцията.

 

 

 

 

 

 

 

Лекари в отделението