Неврология

Запази час

За отделението

За постигане на успех при лечението на  често срещаните невро-мозъчни болести в обществото   наличието на модерни  и комплектно оборудвани центрове, екипен подход  и прилагане на мултидисциплинарен подход при лечението  е от много важно значение. С напредването на технологиите и иновациите,хиругията на  мозъка, гръбначния мозък и нервните заболявания напредва с всеки изминал ден, в паралел се постигат все  по-успешни резултати в диагностиката и лечението.
 
Лечения предлагани в Катедрата по хирургия  на мозъка, гръбначния мозък и нервната система
 
Мозъчно-съдови заболявания
 
За лечение на церебралните съдови болести  в Центъра  са на разположение две работни групи: група по ендоваскуларно тоест интервенционално-  неврорадиологично лечение   и хирургична   (микрохирургична) работна група. Методите на лечение в съобразие  със състоянието на пациента могат да се прилагат поотделно или заедно.  Отделенията по   Инсулт (мозъчен удар) към  Мемориал Груп  също взимат активно участие в тези възстановителни процедури. В този процес предпазването от  риска за  проникването на кръвен съсирек в мозъка  и своевременното и бързо лечение на свързаните  с кръвния съсирек болести  на мозъка се планират  с общ мултипликационен подход.
 
• Мозъчно-церебрална  аневризма
• Артерио-венозна малформация
• Каротидна стеноза
• Мозъчни кръвоизливи
• Мозъчно-церебрална  оклузия
 
Тумори на Главния и гръбначния мозък
 
Туморите в мозъка и в мозъчно-нервната система се лекуват успешно в Центъра ни   както в детството така и в зряла възраст  на пациентите  с хирургични интервенции по метода на микрохирургията и с  помощта  на ендоскопичната техника  . Състоянието на пациентите се оценява от  Съвет , състоящ се от неврохирург, радиационен онколог, медицински онколог и неврорадиолог. При лечението на някои тумори  се планира  дългосрочно лечение  с химиотерапия (лекарствена терапия) и / или лъчетерапия (радиационна терапия). При оперирането на някои тимури особено на хипофизните и намиращите се  в черепната кухина  тумори, интервенцията от хирургически екип се извършва задължително с участието на otolaryngologist (специалист по  УНГ).
 
Болести на Гръбначния мозък
Лечение на болести на Гръбначният стълб;   за травматични стеснявания на  канала на гръбначния мозък и дископатия( изкривяване на талията) след  злополуки и наранявания, травматично стесняване на гръбначния канал и получените промени в  резултат на процеса на стареене, както и за вродени заболявания  на талията се прилагат успешно хирургични интервенции за лечението им. В допълнение, заболявания като  херния на кръста и херния на  шията  са успешно  лекувани от мозъчно-неврохирурзи на Центъра ни . При хирургичните намеси за лечението на  дискова херния, херния на  шията и стабилизиране на гръбначния стълб с  (апаратурна )хирургия  се прилагат методите на на микро-и ендоскопската  хирургия  в Центъра ни по "Минимално инвазивна хирургична терапия на гръбначния стълб  "  като се планират заедно с последващо лечение в отдела по физикална терапия и рехабилитационни услуги. Лечение в рамките на тази дисциплина  по Минимално инвазивна интервентна  хирургия  се прилага  също и в алгологията ( лечението на болката)  за нехирургичните инициативи за лечението  на болката.
 
Болести на  мозъка и нервни болести в детска възраст (Педиатрична неврохирургия)
В Центъра ни се прилагат хирургични интервенции за лечението на вродени или придобити заболявания на главата и гръбначния стълб .  Като основни лечения   се включват  заболявания като тумори, съдови заболявания, хидроцефалия- определена като събирането на вода в мозъка, и по-специално често срещана в периода след  раждането при новороденото "“spinal  dysraphisms", тоест вродена спинална мускулна атрофия с артрогрипоза (отварянето на кръста).
 
Tравми (увреждане на мозъка  след физическо нападение или злополука)
При пациенти с травма на главата  незабавно се изпълняват  спешни интервенции. Пациентите  при нужда се лекуват в Центъра ни и  с помощта  на  интензивното отделение. Те също така едновременно се насочват за последващо  лечение към  програмите  на физикалната терапия и рехабилитация. Целта е елиминирането на риска от смърт и подобряване на  качеството на живот на пациента. Бързата диагностика, експертиза на заболяването  и медицинските грижи за лечението на всички видове травми, които могат да се развият в резултат на различни инциденти (травма на главата, травма на гръбначния мозък и т.н.) се провеждат от отдела по хирургия  на  мозъка , гръбначния мозък и нервната система в рамките на 24 часа на денонощието координирано с услугите на отделенията за спешна помощ и интензивно лечение.
 
Лечение на функционални нарушения
 
При Болестта на Паркинсон и други подобни нарушения придружени от неволеви движения които причиняват влошено качество на живот на пациента , главно  се прилага  хирургична интервенция известна като хирургическо поставяне на батерия в мозъка. Последващо третиране на спастичност в резултат на  вродени причини или тежка травма на главата  се лекува с с хирургии като "селективна ризотомия на гръбначния мозък  “ selektif dorsal rhizotomy " или " Поставяне на баклофенна помпа". При статуси на епилепсията, при които не може да бъде постигнат успех с  лекарствено  лечение се планират интервенции за  епилептични хирургични намеси върху пациента.  При всички функционални разстройства, необходимостта от хирургично лечение се оценява от работна група създадена с участието на специалисти по неврология,  психиатрия и физиотерапевтика и се взима съответното правилно решение за лечението.
 
По време на операция се провежда  подробен анализ и се взима най-правилното решение за лечение.
 
При провеждане на хирургични интервенции  в чувствителни зони на мозъка и гръбначния мозък, за защита на функциите и с цел  предпазването на  пациента се прилага съвременния метод невромониторизация. Благодарение на невромониторизацията се проследяват неврологичните функции по време на операцията.
Електрическите функциите и работния ритъм на мозъка  по  цялото време на операцията се проследяват от  опитен в тази област  невролог. Този метод осигурява повишена безопасност за пациентите. По време на операцията, с цел оценка на  положението и  проследяване на хирургическия процес, се използват визуални методи и изобразителни  технологии като Невронавигация, Компютърна Томография И Ехография . За оценка на резултатите работим съвместно с опитен в тази област  неврорадиологист.

Лекари в отделението

Корпоративни партньори

Отдолу може да намерите частни застрахователни компании, асистиращи застрахователи и други институции, които имат договорни отношения с нашите болници.

Няма резултати.

    Формуляр за връзка

    За информация относно нашата болница, може да направите запитване от формуляра изложен по-долу.

    Социална медия
    Запази час